Rekisteriseloste

topmuutsivut

REKISTERISELOSTE

HENKILÖTIETOLAKI (523/1999) 10§

Rekisterin Pitäjä:

Nimi: Park Area Suomi Oy
Y-tunnus: 2391467-3
Osoite: PL 604, 20101 Turku
Puh: 0207 597 110
Email: asiakaspalvelu@parkarea.fi

Rekisterin nimi:

Park Area Suomi Oy / valvontarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain ja sähköisen viestinnän tietosuojalain perusteella sekä rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä olevan asiallisen yhteyden perusteella. Asiallinen yhteys muodostuu rekisterinpitäjän valvomalle alueelle rekisteröidyn omistamalla tai hallinoimalla ajoneuvolla tapahtuneesta virheellisestä pysäköinnistä. Rekisterinpitäjä harjoittaa yksityisillä alueilla pysäköinninvalvontaa. Rekisteripitäjän valvomilla alueilla tapahtuneista virheellisistä pysäköinneistä veloitetaan valvontamaksu. Henkilötietoja käsitellään valvontamaksun selvittämis-, kohdentamis- ja perintätarkoituksissa. Park Area Suomi Oy on ulkoistanut suorittamatta jääneiden valvontamaksujen maksuhuomautus- sekä perintätoimet yritykselle nimeltä Flex Cash Oy

Rekisterin tietosisältö:

Sähköisessä muodossa oleva valokuva virheellisesti pysäköidystä ajoneuvosta. Kirjallinen selvitys virheellisesti pysäköidystä ajoneuvosta: Ajoneuvon rekisteritunnus, merkki, malli, aika, paikka. Valvontamaksusta laadittu reklamaatio, sen käsittelytiedot, tekijän nimi ja yhteystiedot sekä reklamaation tekijän muut luovuttamat tiedot. Ajoneuvon mahdolliset rajoitustiedot ( ilmoitus myynnistä tai anastuksista). Valvontamaksun maksutiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Valvojan ottama valokuva / valokuvat sekä kirjallinen selvitys pysäköintivirheestä. Julkisesti saatavilla olevat ajoneuvoon liittyvät tiedot kolmannelta osapuolelta. Rekisteröidyn itse toimittamat sekä antamat tiedot. Perintätoimiston toimittamat tiedot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja luovutetaan perintätoimiston käyttöön saatavien perimiseksi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

Rekisteri on suojattu tarkoituksen mukaisin teknisin toimenpitein sekä käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisteriin pääsee ainoastaan ennalta nimetyt henkilöt, joiden on tarpeellista käsitellä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi.